You are currently viewing DELTAR I NASJONALT TEATERPROSJEKT

DELTAR I NASJONALT TEATERPROSJEKT

  • Post author:
  • Post category:DUS / KBUT

Våren 2019 deltar Kristiansand Barne- og Ungdomsteater (KBUT) i DUS.

DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom. DUS ble opprettet i 2004, og vi er nå i gang med den åttende prosjektrunden.

Ungdom i alderen 13 til 19 år lager forestillinger basert på nyskrevne tekster eller konsepter laget for aldersgruppa. Siden oppstarten har DUS fått fram 42 nye tekster og konsepter. Ca 80 ungdomsgrupper fordelt over hele landet lager forestillinger av tekstene i hver runde. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en landsdekkende festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper.

Ideen og modellen for DUS har sitt opphav i det engelske ”Connections” som ble etablert i 1994. I England har Connections base ved Royal National Theatre i London. Det har også vært modeller av Connections i Italia, Portugal, USA, Tyskland, Georgia og Island, og for tiden er det prosjekter i England, Sverige, Finland, og Brasil. DUS er med å videreutvikle dette internasjonale nettverket, som åpner for spennende utvekslingsmuligheter.

KBUT viser i år forestillingen Den store klassepesten under den regionale festivalen i Kilden Teater- og Konserthus lørdag 30. mars 2019.

Du kan lese mer og bestille billetter til forestillingen her.